Kwaliteit leveren

Voor ISZA Thuiszorg is kwalitatief goede zorg leveren erg belangrijk

Zo laten we onze organisatie intern en extern toetsen volgens de HKZ zorg en welzijn norm. ISZA Thuiszorg heeft in januari 2021 de HKZ zorg en welzijn norm wederom behaald.

Indien nodig passen wij onze werkwijze en processen aan. Door middel van cliënttevredenheidsonderzoeken en te werken volgens de eisen van partijen als zorgverzekeraars waar wij contracten mee hebben, werken wij continu aan verbeteringen in onze zorg- en dienstverlening.

Governancecode

ISZA Thuiszorg volgt de voor haar van toepassing zijnde principes die breed gedragen zijn in de hele zorgsector.

ISZA Thuiszorg vindt een goed bestuur en toezicht belangrijke voorwaarden voor goede zorg.

  •  Covernancecode Zorg (volgt)