Klachten

en geschillen

Tip of Klacht?

Wij willen u graag goede en passende zorg bieden. Toch kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent. Als dat het geval is, dan horen wij dat graag.

Wij willen u vragen om uw tip of klacht eerst te bespreken met de betreffende medewerker. Een open gesprek biedt vaak al een goede oplossing.
Leidt dit niet tot een gewenst resultaat, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris via een van onderstaande contactmogelijkheden.

Klachtenprocedure ISZA 

Emailadres: klacht@verenigingspot.nl

Telefoon:     035 – 54 27 517

Adres:           Postbus 5135, 1410 AC Naarden

Geschillencommissie

Als het via de eerder genoemde wegen – hier links op de site – niet lukt om tot een bevredigende oplossing te komen, dan kunt u een formele klacht indienen bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie geeft een bindend advies.

Telefoonnummer: 022 83 22205

Geschillenreglement