Klachten

en geschillen

Tip of Klacht?

Wij willen u graag goede en passende zorg bieden. Toch kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent. Als dat het geval is, dan horen wij dat graag.

Wij willen u vragen om uw tip of klacht eerst te bespreken met de betreffende medewerker. Een open gesprek biedt vaak al een goede oplossing. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met het kantoor van ISZA zorg. Wij luisteren naar uw ervaringen en dan kijken we samen naar de beste oplossing. 

Leidt dit niet tot een gewenst resultaat, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Vereniging Spot. 

Contactgegevens ISZA bij klachten

Emailadres: info@isza-zorg.nl

Telefoon:     035 – 7600635

Adres:           Energiestraat 5D, 1411AD Naarden

Contactgegevens Vereniging Spot bij klachten

Emailadres: klacht@verenigingspot.nl

Telefoon:     035 – 54 27 517

Adres:           Postbus 5135, 1410 AC Naarden

Contactgegevens WMO regionaal klachtenpunt

Emailadres: vul het digitale klachtenformulier in

Telefoon:     035 – 692 6202

Adres:           Regio Gooi en Vechtstreek
                       t.a.v. Klachtenmeldpunt
                       Antwoordnummer 569, 1400 VB
                       Bussum

WMO-loket gemeente

Indien een cliënt ondersteuning vanuit de WMO ontvangt en onverhoopt er met ISZA zorg niet uitkomt, dan kan de cliënt op de website van de gemeente bij het WMO-loket informatie vinden over de wijze waarop een klacht kan worden ingediend bij de gemeente. 

 

Geschillencommissie

Als het via de eerder genoemde wegen – hier links op de site – niet lukt om tot een bevredigende oplossing te komen, dan kunt u een formele klacht indienen bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie geeft een bindend advies.

Telefoonnummer: 022 83 22205

Geschillenreglement