Begeleiding

Individuele begeleiding bij aandoeningen of handicaps

Op individuele begeleiding kan aanspraak gemaakt worden als er sprake is van een psychische aandoening of beperking of van een verstandelijke of zintuiglijke handicap

De begeleiding is er op gericht dat u in staat bent om sociaal te kunnen blijven functioneren en/of in staat bent te voorkomen dat u in een sociaal isolement komt te verkeren.

Voorbeelden van begeleiding zijn:

  • Hulp bij het structureren van de dag
  • Helpen met het plannen van activiteiten
  • Regelen van dagelijkse zaken

Samen met u en eventuele mantelzorgers en eventueel andere betrokken partijen maken we een begeleidingsplan en zorgen we ervoor dat u praktische hulp en ondersteuning krijgt bij het uitvoeren van handelingen en vaardigheden die zelfredzaamheid tot doel hebben.

Aanvraag

Voor het inschakelen van begeleiding heeft u een indicatie nodig vanuit de gemeente, of wordt deze vergoed vanuit de WLZ.

Indien u geen WLZ-indicatie heeft, kunt u deze indicatie aanvragen bij het WMO-loket van de gemeente waar u woont. Heeft u daar hulp bij nodig, is ISZA u graag van dienst. De gemeente bekijkt uw situatie en geeft bij goedkeuring een indicatie af.

Met deze indicatie kan ISZA Thuiszorg u begeleiding bieden.

Direct aanvragen?

U kunt voor meer vragen over bovenstaande contact opnemen met een van de medewerkers via:

Telefoon: 035 76 00 635