Uitsluitingscriteria

ISZA Zorg levert in principe zorg aan iedereen die zorg nodig heeft.

Om ons werk goed te kunnen doen zijn we verplicht om uitsluitingscriteria te hanteren. Op basis van de onderstaande uitsluitingscriteria zal ISZA-Zorg beoordelen of wij aan de betreffende cliënt zorg gaan (blijven) verlenen. Het welzijn van onze cliënten is het allerbelangrijkst.

ISZA Thuiszorg kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan clienten:

  • Wanneer de situatie rondom de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd.
  • Wanneer ISZA Thuiszorg onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen.
  • Cliënten die een gevaar voor hunzelf of voor de medewerkers zijn. Bijvoorbeeld clienten met een BOPZ status, clienten met verslavingsproblematiek, clienten met een zeer complexe psychiatrische problematiek of vergevorderde dementie.
  • Cliënten die medewerkers discrimineren.
  • Wij passen geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe.
  • Als bij geboden zorg geen veilige Arbotechnische werkomgeving gegarandeerd kan worden.
Cliënten aan wie op grond van deze uitsluitingscriteria geen zorg geleverd kan worden, worden hierover geinformeerd. In gezamenlijkheid wordt een alternatief gezocht.