Palliatieve en terminale zorg

Samenwerkingen en extra diensten

Wij helpen u graag

Naast verpleging en thuiszorg kunnen wij u ook ondersteunen met een aantal andere dinesten. Wij ontzorgen u graag om zo in alle fases van uw leven optimale zorg te kunnen bieden.

Mantelzorgondersteuning

Door onze samenwerking met vrijwilligersorganisaties bekijken we samen of het inzetten van vrijwilligers voor u gunstig is.

Palliatieve zorg

Als u weet dat u komt te overlijden, is de manier van afscheid nemen erg belangrijk. Als u dat graag thuis in uw vertrouwde omgeving wilt, kan dat met de ondersteuning en zorg van ISZA.

Begeleiding

Individuele begeleiding bij een psychische aandoening of beperking of van een verstandelijke of zintuiglijke beperking

Samenwerking

Wij werken samen met fysiotherapeuten, ergotherapeuten en andere dienstverleners om de zorg optimaal op elkaar aan te laten sluiten.