Indicatiestelling

Onafhankelijk en objectief

ISZA indiceert volledig onafhankelijk en objectief in de wijkverpleging.
Dit doen wij in opdracht van de cliënt of de zorgaanbieder.

Wij beoordelen de zorg die u nodig heeft en zetten dat in een indicatierapport of zorgplan. Ons doel is altijd:

het in stand houden en herstellen van de gezondheid van de zorgvrager

het voorkomen van ziekte en beperking
het verlichten van lijden en ongemak

De (wijk)verpleegkundige van ISZA bepaalt de behoefte aan verpleging en verzorging naar aard, inhoud en omvang in samenspraak met de cliënt.

ISZA werkt met een landelijk netwerk van professionele indicatiestellers. Wij werken volgens de richtlijnen van de V&VN.

Procedure indicatiestelling

Procedure indicatiestelling vanuit de ZorgVerzekeringsWet (ZVW).

  • Indicatiegesprek. Thuis bij de cliënt
  • Inventarisatie over de aard, de hoeveelheid en de termijn van de zorg
  • Opmaken indicatiebesluit
  • Indicatiebesluit is ook zorgplan

Gebruikt u een PersoonsGebonden Budget (PGB)? Dan vullen wij ook direct de benodigde PGB-formulieren in.

Advies bij overige financieringsstromen

Behoort uw zorgbehoefte tot de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)?

Ook dan kunt u bij ons terecht voor hulp en advies.

Kosten

Een indicatie stellen is gratis. Deze kosten vallen namelijk onder het basispakket van de zorgverzekering.